OK DVHN foto.jpg dokter01.jpg

OK DVHN foto.jpg

dokter01.jpg

De NVBZ

De vereniging heeft als doel het contact te bevorderen van hen die zijn betrokken bij de bestudering en behandeling van patienten met brandwonden door middel van:

  • het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen;
  • publicaties;
  • het onderhouden van contacten met verwante verenigingen in binnen- en buitenland.

 Historie:

De oprichting van de vereniging werd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, jaargang 119, nr 8. 1975 als volgt publiek aangekondigd:

" VERENIGINGSNIEUWS
Vereniging "Nederlandse Brandwonden Club"
Artsen en anderen die zich in Nederland bezighouden met de bestudering en specifieke behandeling van brandwonden, hebben zich verenigd in de Nederlandse Brandwonden Club, opgericht januari 1974, met het doel het onderling contact te bevorderen door publicaties, organiseren van vergaderingen, symposia en excursies, alsmede het onderhouden van contacten met verwante verenigingen in binnen- en buitenland. Het bestuur is als volgt samengesteld: H.J. Klasen, chirurg te Groningen, voorzitter; P. Doornenbal, chirurg te Beverwijk, secretaris; R.K.J. Koumans, chirurg te 's Gravenhage, penningmeester; E.W. Sauer, plastisch chirurg te Groningen; R.E. Spijker, anesthesist te Beverwijk. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het secretariaat, postbus 1015 te Beverwijk"

In hetzelfde nummer werd de (eerste) vergadering aangekondigd:
"De Nederlandse Brandwonden Club houdt op 23 mei a.s. een vergadering te Amsterdam. Inlichtingen bij het secretariaat: Postbus 1015, Beverwijk

 

Op 2 september 1997 werd de naam van de vereniging, bij notariële acte, gewijzigd in "Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg"

 

Over NVBZ

De NVBZ is ook te vinden op twitter en facebook.

Vragen & Opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat dan hier een bericht achter.

*Als het formulier niet werkt dan kan dat liggen aan uw internet explorer.
U kunt ook altijd mailen naar mailto:info@nvbz.nl